Oferta

Jan Bogusław Kogut upr. bud. 41/Sz/84

Oferta

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią rozwiązania techniczne.
  Usługi projektowe, nadzory.
  Ekspertyzy techniczne.
  Adaptacje projektów typowych.
  Nadzory budowlane i inwestorskie na budowach.
  Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
  Projekty domów jednorodzinnych – projekty od podstaw lub adaptacje istniejących rozwiązań
  Adaptacje budynków jednorodzinnych
  Projekty budynków gospodarczych, garażowych, biurowych, handlowych oraz usługowych
  Zmiany sposobu użytkowania budynków oraz lokali
  Inwentaryzacje budowlane
  Projekty termomodernizacji
  Projekty rozbudowy oraz przebudowy budynków istniejących
  Projekty sieci sanitarnych i wszystkich pozostałych branży
  Obsługa formalna w kwestiach uzyskiwania:
  Warunków zabudowy
  Planów zagospodarowania przestrzennego
  Przekwalifikowania gruntów
  Warunków technicznych podłączenia mediów